TOP ODŠTETA

OBRADA ODŠTETNIH ZAHTEVA

I PROCENA RIZIKA I ŠTETA​

TOP ODŠTETA

POVREĐENI STE U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI KAO:

VOZAČ, PUTNIK, SUVOZAČ, PEŠAK, BICIKLISTA, MOTORCIKLISTA ILI STE ZADOBILI POVREDU NA RADNOM MESTU

I NISTE NAPLATILI ŠTETU, ”TOP ODŠTETA“  JE MESTO GDE ĆETE ZAŠTITI SVA SVOJA PRAVA I USPEŠNO, BRZO I KVALITETNO NAPLATITI ŠTETU KOJU STE PRETRPELI.

SVE JE NA NAMA

VAŠE JE SAMO DA OPORAVITE OD POVREDA!

“TOP ODŠTETA”  ĆE URADITI SVE OSTALO!

PROFESIONALNO ĆE VAM POMOĆI DA KOMPLETIRATE DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA NADOKNADU ŠTETE.

POMOĆI ĆE VAM U OBEZBEĐIVANJU DOKAZA U VEZI OSNOVANOSTI VAŠEG ODŠTETNOG ZAHTEVA.

STRUČNI TIM VEŠTAKA I ADVOKATA ĆE ANALIZIRATI SVAKI DETALJ VAŠEG PREDMETA I BLAGOVREMENO VAS OBAVEŠTAVATI O TOKU SVIH POSTUPAKA, SVE U CILJU ŠTO BRŽEG I MAKSIMALNOG IZNOSA NAKNADE ŠTETE ZA POVREDE KOJE STE ZADOBILI U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

BEZ VAŠIH TROŠKOVA

AKONTATIVNO SNOSIMO SVE TROŠKOVE POSTUPKA, NEMA SKRIVENIH TROŠKOVA.

NAŠA UŽA SPECIJALNOST JE NAKNADA ŠTETE, ANGAŽUJEMO:

PRAVNE EKSPERTE/SPECIJALIZOVANE SAMO ZA SAOBRAĆAJNE NEZGODE.

SUDSKE VEŠTAKE:

  1. SAOBRAĆAJNE STRUKE/STRUČNA ANALIZA SAOBRAĆAJNE NEZGODE I SAVETI ZA DALJE POSTUPANJE
  2. MAŠINSKE STRUKE/PROFESIONALNO ĆE PROCENITI VISINU ŠTETE NA VAŠEM VOZILU
  3. MEDICINSKE STRUKE/POMOĆ PRI KOMPLETIRANJU VAŠE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, SAVETI I POMOĆ U VEZI VAŠEG DALJEG LEČENJA I POSTUPAKA U VEZI VAŠIH POVREDA
  4. EKONOMSKO-FINANSIJSKE STRUKE/ANGAŽOVANJE U ŠTO BRŽOJ I EFIKASNIJOJ NAPLATI ODŠTETE

SVE NA JEDNOM MESTU

DOGOVARATI SVAKI KORAK U NAPLATI ODŠTETE I O SVIM POSTUPCIMA KOJI SU VEZANI ZA ŠTETNI DOGAĐAJ:

  • AKO STE ZAINTERESOVANI ZA SARADNJU SA NAMA, POTPISUJETE UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA KOJI NA JASAN,PRECIZAN I DETALJAN NAČIN DAJE SVE INFORMACIJE O VAŠIM PRAVIMA I PRUŽA VAM APSOLUTNU PRAVNU SIGURNOST
  • “TOP ODŠTETA” FINANSIRA CEO POSTUPAK NAKNADE ŠTETE I AKO NE REALIZUJEMO POSTUPAK NAPLATE ODŠTETE SNOSIMO SVE TROŠKOVE POSTUPKA/ŠTO JASNO STOJI I U UGOVORU KOJI POTPISUJETE.

CILJ NAM JE ISTI

DA U ŠTO KRAĆEM ROKU DOBIJEMO ŠTO VEĆU NOVČANU NADOKNADU ZA ŠTETU KOJU STE IMALI IZ SAOBRAĆAJNE NEZGODE.

TEK SA USPEŠNOM REALIZACIJOM ODŠTETNOG ZAHTEVA I UPLATOM OD STRANE OSIGURANJA, GARANTNOG FONDA ILI LICA KOJE JE ŠTETU PROUZROKOVALO VI POKRIVATE NAŠE TROŠKOVE I ISPLAĆUJETE NAM UGOVORENU NAGRADU

RIZIK JE NAŠ!

069/668-328 064/020-75-12​

STOJIMO NA RASPOLOGANJU 24 ČASA NA DAN, SEDAM DANA U NEDELJI

OBRADA ODŠTETNIH ZAHTEVA I PROCENA RIZIKA I ŠTETE

PIB: 111849311

MBR: 65702304

TEKUĆI RAČUN: 160-6000000057580-66